Kısa linkler nasıl yapılır? Как создавать короткие ссылки?

Bugün kısa bağlantlar ya da linkler nasıl yapılır ele alacağız. Onlara neden ihtiyacımız var? Sık sık web sitemizden linkleri paylaşıyoruz. Bu nedenle, bir kişinin linkimizi kullanarak sitemize gelip gelmediğini ilgileniyoruz.

Сегодня мы рассмотрим, как сделать короткие ссылки. Почему они нужны нам? Мы часто делимся ссылками c нашего сайта. Поэтому нам интересно, заходил ли человек на наш сайт по ссылке.

Bunun için kısa bağlantı hizmetini kullanmamız gerekiyor. Kısa bağlantının yaratılması için sayfanın İnternet adresini girmeliyiz. Önce sitemizde web sitesi bağlantısı kopyalım. Web sitemizi site.softmaker.kz açalım.

Для этого нам нужно использовать сервис коротких ссылок. Чтобы создать короткую ссылку, мы должны ввести интернет-адрес страницы. Давайте сначала скопируем ссылку с нашего сайта. Откроем наш сайт site.softmaker.kz.

Поделиться ссылкой
Bir yol nasıl bir makale için bir bağlantı paylaşmak için — Один из путей как поделиться ссылкой на статью

Sonrasında ısa bağlantılar servisi açalım Is.gd. Kısa bağlantının yaratılması için sayfanın İnternet adresini girmeliyiz. Kopyalanan bağlantı ekleyelim.

После этого откроем сервис коротких ссылок Is.gd. Чтобы создать короткую ссылку, мы должны ввести интернет-адрес страницы. Давайте вставим, скопированную ссылку.

Поле ввода в сервисе коротких ссылок
Kısa bir bağlantı oluşturmak için ekleme alanı — Поле вставки для создания короткой ссылки

Bağlantıyı ekledikten sonra, siyah üçgen simgesine tıklayalım. Burada onay kutusunu işaretleylim (Log statistics for this link — Bu bağlantı için Log statistics). Şimdi bağlantımızı kısaltmak için «Shorten!» düğmesine tıklayalım.

После того, как мы добавили ссылку, давайте нажмем на значок черного треугольника. Здесь установим флажок (Log statistics for this link — Статистика этой по этой ссылке). Теперь нажмем кнопку «Shorten!», чтобы сократить нашу ссылку.

Bu bağlantı için Log statistics - Статистика этой по этой ссылке
Log statistics for this link — Bu bağlantı için Log statistics — Статистика этой по этой ссылке

Kısa bir bağlantı yarattıktan sonra, WhatsApp durum özellikte kullanabiliriz. Birisi bu bağlantıyı kullandığında, bunun kaç kez yapıldığını görebileceğiz. Linki izlemek için, bu kısa linki tarayıcının adres çubuğuna yapıştıralım.

После создания короткой ссылки мы можем использовать ее в статусе WhatsApp или когда создаем отложенные сообщения для Telegram канала. Когда кто-нибудь перейдет по этой ссылке мы сможем увидеть сколько раз это было сделано. Чтобы перейти по ссылке, давайте вставим ее в адресную строку браузера.

Şimdi, i̇statistikleri görmek için kısa bağlantıyı kopyalamanız ve tarayıcının adres çubuğuna yapıştırmanız gerekir. Sonra Dash adresine ekleyin. Böyle bir adres ortaya çıkıyor: https://is.gd/Lo2T66-

Теперь, чтобы увидеть статистику нужно скопировать короткую ссылку и вставить ее в строку адреса браузера. Затем добавить к адресу тире. Получиться такой адрес: https://is.gd/Lo2T66-

Tarayıcının adres çubuğuna yapıştırma - Вставка в адресную строку браузера
Tarayıcının adres çubuğuna yapıştırma — Вставка в адресную строку браузера

Bağlantıyı takip edelim ve «I want to see statistics for this URL» tıklayın (Bu bağlantı için istatistikleri görmek istiyorum). Bu sayfada bizim linke kaç kez tıklandıklarını görebilirsiniz. Ayrıca hangi ülkeden geldiği ve hangi ‘tarayıcıyı’ (internet browser) kullandıklarını görebilirsiniz.

Перейдем по ссылке и нажмем на «I want to see statistics for this URL» (Я хочу увидеть статистику для этой ссылки). На этой странице мы можем увидеть сколько раз перешли по нашей ссылке. Кроме того, можно увидеть из какой страны пришли и какой браузер использовали.

Bu bağlantı için istatistikleri görmek istiyorum - Я хочу увидеть статистику для этой ссылки
I want to see statistics for this URL — Bu bağlantı için istatistikleri görmek istiyorum — Я хочу увидеть статистику для этой ссылки